Effectief omgaan met kinderen

Training voor ouders, opvoeders, verzorgers en begeleiders van kinderen tot 18 jaar.

Een goede relatie met je kinderen wil iedereen. Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in de relatie met de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd?

Ouders kunnen zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos voelen door het gedrag van hun kinderen: jonge kinderen willen niet eten of naar bed; oudere kinderen zijn het oneens over het tijdstip van thuiskomen na een feestje. Niet zelden leidt dat tot heftige woordenwisselingen, resulterend in oplossingen waarbij één van beide de verliezer is. Vaak blijven beide partijen ontevreden en vol onbegrip achter. Duidelijke communicatie kan veel problemen voorkomen. Maar duidelijk communiceren, hoe doe je dat? In de Gordon® training “Effectief omgaan met kinderen” kunt u dat leren.

De GORDON® training "Effectief omgaan met kinderen" biedt een alternatieve aanpak. Een aanpak waarin ruimte is voor beide partijen om naar oplossingen te zoeken waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Ouders en kinderen begrijpen elkaar beter door duidelijker te praten en beter naar elkaar te luisteren.
In de GORDON® training ligt de nadruk ondermeer op het verwerven van de volgende vaardigheden:

 • communiceren op een wijze dat kinderen zich begrepen voelen en kinderen u ook begrijpen;
 • leren inzien hoe u reageert op verschillende situaties;
 • conflicten oplossen op een wijze dat iedereen zich in de oplossing kan vinden en zich daaraan wil houden;
 • leren omgaan met verschillende waarden.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING BESTEMD?

Voor ouders, opvoeders, verzorgers en begeleiders. Een ieder die zich bezig houdt met de opvoeding van kinderen tot 18 jaar kan aan deze training deelnemen.

GORDON®TRAINING

De GORDON® training is ontwikkeld door de psycholoog
Dr. Thomas Gordon. Ze is gebaseerd op de humanistische psychologie.

Belangrijke onderliggende waarde hierin is het streven naar gelijkwaardigheid in relaties zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt rekeninghoudend met de ander.

De Gordon® training biedt u niet alleen praktische vaardigheden om beter en effectiever met kinderen om te gaan en hoe een goede relatie met kinderen te onderhouden of tot stand te brengen. Maar ook een duidelijk raamwerk, waarmee de deelnemer in de praktijk zelf kan bepalen welke vaardigheden in welke situaties het meest effectief zijn. Uiteindelijk merkt u dat u de opgedane vaardigheden uit de training zult gebruiken in de dagelijkse omgang met iedereen in uw omgeving.

De meeste deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

WERKWIJZE

De GORDON® training is bedoeld als praktische vaardigheden-training waarbij op verschillende manieren de vaardigheden worden geoefend en nabesproken.

De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

 • uitleg van theorie;
 • praktische demonstraties van opvoedingssituaties;
 • uitwisselen van ervaringen;
 • oefenen van nieuwe vaardigheden in kleine groepjes en als huiswerk in de thuissituatie;
 • opdrachten vanuit het werkboek.

De kernthema’s die besproken worden zijn:

 • duidelijk communiceren;
 • actief luisteren, opbouwen van goede relaties;
 • confronteren met ongewenst gedrag en omgaan met verzet;
 • problemen voorkomen;
 • oplossen van problemen door overleg;
 • omgaan met verschillen in normen en waarden.
    DUUR

    De GORDON® training bestaat uit 8 bijeenkomsten van circa 2,5 uur en een terugkom-avond.

    Voor de beschikbare data en tijden van de training klik hier.

    KOSTEN

    De kosten voor de training zijn € 250,- p.p. De prijs is inclusief het cursusmateriaal (cursusboek en spellendoos), locatiekosten en btw.

    Tegenover deze investering krijgt u:

 • veel (leer)plezier samen met andere ouders;
 • de bijbehorende cursusmaterialen (werkboek en spellendoos) van de stichting NET;
 • een handreiking om (nog) meer te halen uit het contact met de kinderen.

Na het volgen van beide modules ontvang je het officiële certificaat van Stichting NET, de stichting die de exclusieve rechten van het Gordon®programma in Nederland beheert en bewaakt.

 

 

 

Effectief communiceren met kinderen

 

 

 

 

 

Aanmelden voor Effectief omgaan met kinderen