Thomas Gordon

Thomas Gordon had als ontwikkelingspsycholoog veel te maken met ouders die problemen met hun kinderen hadden. Hij ontdekte dat de wijze van communiceren tussen ouders en hun kinderen vaak de oorzaak was van de verstoorde relatie. Hij ontwikkelde begin jaren zestig een methode om de communicatie tussen ouders en hun kinderen te verbeteren. De bijbehorende oudertraining (Parent Effectiveness training) werd in 1979 in Nederland geïntroduceerd onder de naam effectief omgaan met kinderen en sindsdien hebben ruim 50.000 mensen deze training gevolgd. Deze training tot ‘effectief ouderschap’ heet vanaf 2010 ‘Effectief communiceren met kinderen'.

Centraal in Gordons visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind productiever en creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen.

Gordon vertaalde zijn model ook naar andere relaties, zoals tussen manager en medewerker, docent en leerling, verkoper en klant en arts en patiënt. Relaties die zich allen kenmerken door een zekere hiërarchie, net als die tussen ouder en kind. Het succes van Thomas Gordon volgde vooral uit zijn vermogen om zijn theorie op een concrete manier te vertalen naar de alledaagse praktijk.

Thomas Gordon overleed in 2002 op 82 jarige leeftijd.Thomas Gordon werd in 1997, 1998 en 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Bijzonderheden van de Gordontraining:

  • Het gedragsraam van Gordon is een praktisch te hanteren beslissingsmodel.
  • De belangrijkste vaardigheden: ik-boodschappen, actief luisteren en overleggen.
  • Respectvol met elkaar omgaan wordt omgezet in praktisch handelen door taalgebruik zonder oordelen.
  • Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen behoeften en waarden conflicten.
  • Daarnaast wordt uitdrukkelijk afgezien van het gebruiken van macht: geen straffen of belonen.

 

 


Thomas Gordon