Wie is

De training wordt gegeven door Evelyn Mayer (1971). Na haar rechten studie is zij negen jaar werkzaam geweest op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Nu werkt ze als docente aan een mbo-college.

In 2005 kwam zij voor het eerst in contact met de filosofie van Thomas Gordon via de oudertraining Effectief omgaan met kinderen. Zij werd geïnspireerd door het Gordon model waarin met communicatievaardigheden wordt gestreefd naar een situatie waarin de relaties tussen mensen open, helder en democratisch verlopen, met respect voor elkaar en de wil om naar elkaar te luisteren.

In 2007 is zij door Stichting NET (Nederlandse Effectiviteits Trainingen) opleid tot geautoriseerd Gordon® trainster voor Effectief communiceren met kinderen.

In 2009 volgde zij de opleiding mensgericht coachen.

Als persoon staat Evelyn open en eerlijk in het leven; jezelf zijn, is een belangrijke waarde. De volgende waarden geven richting aan haar dagelijks handelen; zowel in werk als privé.

  • Authenticiteit: Jezelf zijn, van binnen en van buiten. Tonen wie je bent en wat je doet;
  • Ambitie: Ruimte creëren voor ontwikkeling en een betere toekomst;
  • Samenwerking: Open en gelijkwaardig omgaan met elkaar en bewust kiezen voor het vinden van win-win oplossingen;
  • Uitdaging: Nieuwsgierig en activerend op zoek naar nieuwe mogelijkheden;
  • Vertrouwen: Duurzame relaties op basis van wederzijdse waardering, respect en verantwoordelijkheid.

 


Evelyn Mayer

 

Social Media

LinkedIn